Uzavření smlouvy

Uzavření smluvního vztahu mezi zákazníkem a ateliérem Moye probíhá formou elektronické komunikace prostřednictvím závazné objednávky ze strany zákazníka. Tomu se rozumí potvrzení specifikace a kalkulace prostřednictvím e-mailové zprávy. Tímto potvrzením zákazník vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami.

 

Platba

Před započetím práce na grafickém návrhu produktu nebo před pořízením fotografií ateliér vystaví zákazníkovi zálohovou fakturu na 60% ceny objednaných služeb. Doplatek částky se uskuteční po odevzdání díla zákazníkovi. Faktury zákazník obdrží v elektronické podobě na e-mail.

 

Termín dodání

Ateliér zašle zákazníkovi první návrhy log / jiných smluvených dokumentů do 5 pracovních dní od připsání zálohy na účet, příp. od přesného zadání. Další kola úprav trvají zpravidla 5 pracovních dní, záleží také na rychlosti komunikace s klientem.
Finální produktové fotografie obdrží zákazník do 15 ti pracovních dní od termínu focení. V případě, že si bude zákazník vybírat obrázky k dalšímu zpracování sám (ze zaslaných náhledů), počítá se termín 15 ti pracovních dní od momentu výběru těchto fotek.

 

Autorská práva

Logo / návrhy dokumentů se stávají vlastnictvím zákazníka v momentě předání finální verze v křivkách a formátech určených k veřejnému a komerčnímu publikování a vyplacením díla. Do té doby jsou vlastnictvím ateliéru. Loga a dokumenty, které si zákazník nevybere, zůstávají vlastnictvím ateliéru, který je může nadále využít u jiných děl. Zákazník je nesmí publikovat ani jakkoliv přepracovávat. Ateliér se zavazuje, že předané a vyplacené logo nebude nabízet k prodeji dalším zákazníkům.
Produktové fotografie se stávají vlastnictvím zákazníka až po finálních retuších, v momentě předání zákazníkovi. Fotografie, které zasíláme zákazníkovi v nízké kvalitě za účelem výběru obrázků k dalšímu zpracování, nesmí zákazník používat ani nijak upravovat. Jsou majetkem ateliéru. Neupravené fotografie neposkytujeme.
Retušované fotografie, které od nás zákazník obdrží, smí používat pro komerční účely.
Ateliér má, po odsouhlasení klientem, právo využít produktové fotografie, grafické návrhy log a dalších dokumentů pro vlastní obchodní účely (webové stránky, sociální sítě, propagační materiály apod.)

 

Garance vrácení peněz u tvorby log / grafických návrhů dokumentů

Věříme, že tato služba nebude třeba, protože děláme maximum, abychom vyhověli představám našich zákazníků. Prvním návrhům log / návrhům dokumentů přechází detailní rozhovor týkající se tématu zákazníkova podnikání, představ o logu a stylu, kterého by se chtěl držet. Pokud ale i přesto nebude zákazník s navrženými logy spokojen a žádné si nevybere k dalšímu zpracování, vrátíme 70% z ceny produktového balíčku. V případě, že se zákazník rozhodne nepřevzít logo během fáze prvních korektur, vrátíme 40% z ceny balíčku. Ve fázi druhého kola korektur a později již nelze využít garance vrácení peněz.

 

Reklamace

Reklamaci je možné uplatnit na technicky nezdařilé návrhy log / dokumentů a na technicky nezdařilé fotografie. Odsouhlasením obchodních podmínek bere zákazník na vědomí autorský styl našich produktů a nespokojenost s ním nemůže být předmětem reklamace.